Program

Följande ruriker kommer bland annat att belysas

  • Fiskmarknaden i Sverige
  • Hur är konsumentens förhållande till fisk?
  • Varumärke - hur starka är de?
  • Var kommer fisken ifrån?
  • Var står den Svenska Fiskbranschen?
  • Hållbar fiskodling
  • Är svensk och norsk fiskodling samma sak?